REKORD PLONOWANIA - NHCa Delta

Zobacz firmowe strony www: procam.pl | Gdzie kupić nasze produkty?
NHCaDELTA
Przejdź do treści

Rekord Plonowania

Wszyscy dążymy do podniesienia wydajności produkcji i uzyskania jak najwyższych plonów o wysokiej jakości. Jednakże w tym samym czasie Unia Europejska wprowadza szereg ograniczeń stosowania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych ze względu na kwestie ochrony środowiska.

Czy jest to możliwe, aby spełnić te dwa przeciwstawne wymagania w sposób zrównoważony? Ecoculture Biosciences SL, hiszpańska firma badawcza współpracuje z PROCAM Polska nad rozwojem innowacyjnej technologii NHCa Delta w polskich warunkach, tak aby zwiększyć wydajność, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości stosowanych tradycyjnych nawozów azotowych. Azot w nawozach mineralnych występuje albo w formie bezpośrednio dostępnej dla roślin (NH4+, NO3-), albo w formie amidowej (-NH2), która w glebie szybko ulega przekształceniu do związku amonowego. Delta to nowy produkt, który w swoim składzie zawiera azot w formie aminowej NH2 w połączeniu z wapnem. Jest w formie płynnej i przy dawkach 10-15 l/ha, zawiera jedynie 15% azotu. Może się to wydawać ilością zdecydowanie zbyt małą, ale okazuje się, że ważniejsza od ilości jest forma i sposób w jaki azot jest dostarczany roślinie.

Azot w Delcie jest stabilizowany przez cząsteczkę wapnia i nie ulega degradacji przez bakterie, dzięki czemu może być pobrany w tej postaci bezpośrednio przez korzenie. Rośliny traktowane Del-tą produkują większe ilości cytokinin w stosunku do tradycyjnych nawozów, gdzie dominującym hormonem są auksyny. Rozwój cytokininowy charakteryzuje się intensywnym rozwojem sytemu korzeniowego, zwiększeniem liczby pędów i mniejszą podatnością na choroby. Lepiej rozwinięty korzeń pozwala na lepszą absorpcję wody i składników mineralnych prowadzących do zmniejszenia stresu i lepszej kondycji roślin. Warto wspomnieć o tym, iż azot z NHCa Delta pobierany jest przez rośliny nawet na stanowiskach o niskim pH i zasolonych, gdzie taka sytuacja nie występuje w przy-rodzie.
NHCa Delta może być również stosowana w postaci oprysku dolistnego. Zastosowanie technologii „Lighting" powoduje, że azot, wapń i bor zawarte w produkcie są bardzo szybko wchłaniane, dzięki czemu straty azotu do atmosfery (główny problem przy stosowaniu mocznika) są praktycznie wyeliminowane. Dodatkowo jednoczesne dostarczenie wapnia zmniejsza stres roślin, dzięki czemu mogą one wykorzystywać azot w szerokim zakresie warunków pogodowych. Do wykorzystania azotu z Delty roślina potrzebuje 12 razy mniej energii niż przy użyciu form tradycyjnych, co czyni z Delty tzw. inteligentny nawóz, dzięki czemu jest on w stanie wpłynąć na wzrost plonu poprzez mechanizm dominacji części generatywnej nad wegetatywną (oczywiście w momencie gdy roślina wykształci w pełni kompletny narząd wegetatywny).

Ponieważ azot z Delty jest stabilny w środowisku (związany w glebie lub szybko pobierany przez liście), straty środowiskowe poprzez wymywanie do wód gruntowych czy uwalnianie do atmosfery są znacznie zredukowane. Pozwala to na obniżenie całej dawki azotu o 10-15%!!! W związku z tym nie ponosimy dodatkowych kosztów, ponieważ obniżona dawka azotu z nawozu posypowego rekompensuje nam zakup NHCa Delta. Prowadzi to do sytuacji „win-win” – wyż-szych plonów przy mniejszej ilości wjazdów w pole. Delta wpływa również na tzw. efekt zieloności, dzięki czemu proces fotosyntezy jest bardziej wydajny i stabilny. Ma to także wpływ na ograniczenie chorób w szczególności występujących na liściach, a jak wiemy liście są odpowiedzialne w ok. 75-80 % za wypełnienie ziarniaków w kłosie, co w końcowym efekcie determinuje jakość i ilość naszego plonu.

W 2013 i 2014 roku Ecoculture przeprowadził próby polowe w Wielkiej Brytanii i ściśle współpracował z PROCAM w ich badaniach w Polsce. Wyniki z obu krajów są niezwykle obiecujące. W Wielkiej Brytanii Delta została wprowadzona testowo trzy lata temu i jej stosowanie doprowadziło do uzyskania spektakularnych rezultatów.
22 Sierpnia 2015 Tim Lamyman pobił oficjalny rekord świata w uprawie pszenicy ozimej uzyskując plon 16,5 t/ha. W 2011 roku Tim po raz pierwszy wypróbował NH Delta na bardzo słabo rosnących ziemniakach i był zdumiony jak znakomicie rośliny się odbudowały wypuszczając nowe, wyjątkowo intensywnie zielone liście, co pozwoliło na osiągnięcie bardzo dobrego plonu. W oparciu o to doświadczenie Tim postanowił rozpocząć stosowanie Delty również na innych uprawach.  
Początkowo w pszenicy stosował jedynie NH Delta, wykorzystując ją w decydujących stadiach rozwojowych (3 liść, krzewienie, strzelanie w źdźbło, liść flagowy). Rośliny rosły bardzo dobrze, zauważalnie lepiej się krzewiły, a liście były znacznie dłuższe i bardziej zielone, co Tim nazwał „zielonym efektem Delty”. Pszenica po zastosowaniu NH Delta wykazywała lepsze ukorzenienie i zwiększone krzewienie. Podczas zimy i wiosną rośliny miały zdrowsze i silniejsze liście oraz znacz-nie niższy poziom porażenia przez choroby takie jak mączniak czy rdza żółta. To polepszenie zdrowotności roślin było często zauważane, a można je wytłumaczyć efektem silniejszych ścian komórkowych, osiąganych za pomocą NH Delta, które utrudniały penetrację przez grzyby patogeniczne.
Najciekawszy jednak w tym wyniku nie jest sam plon (choć imponujący), ale osiągniecie 76 % potencjału biologicznego pola, zależnego od materiału siewnego, gleby i pogody. Gdy był ustanawiany rekord świata potencjał biologiczny został wykorzystany jedynie w 61%.

Ten sam producent stosując technologię NHCa Delta osiągnął również fantastyczny rezultat w rzepaku – 6,14 t/ha. Główna różnica przy użyciu Delty to znacznie większa liczba rozgałęzień, oraz większa liczba łuszczyn. Rośliny ponadto zachowały dużo dłużej zielony kolor w porównaniu do polami sąsiadów.
W Polsce PROCAM rozpoczął testy z Deltą w 2013 roku w rożnych miejscach w kraju, na pszenicy ozimej oraz rzepaku. Wszędzie dało się zauważyć lepsze rozkrzewienie roślin, dłużej utrzymywanie się zielonej barwy, a w efekcie wyższe plony, oraz, co jest równie ważne, lepszą jakość ziarna.
W 2014 roku badania zostały przeprowadzone z ograniczeniem standardowego nawożenia azotowego o 15 %. Delta została zastosowana 2 krotnie w dawce 5 l/ha w fazie krzewienia i na liść flagowy. Wyniki potwierdziły obserwacje z 2013 roku.  Dla przykładu wyniki z 2014 roku ze Stanowa prezentowane są w tabeli 1.
We wszystkich ocenianych odmianach, przy bardzo wysokich plonach (powyżej 10 t), przyrost plonu wyniósł co najmniej 0,5 t, a standardowe nawożenie azotowe było ograniczone o 10%.
Próby zarówno w pszenicy, jak i rzepaku wykazały, że zastosowanie NHCa Delta może nie tylko zwiększyć całkowitą wydajność z hektara, ale również można to zrobić z użyciem niższej ilości standardowego nawożenia azotowego – prawdziwy system „win-win” dla producentów.

Doradcy firmy PROCAM są w ciągłej dyspozycji Państwa i w każdej chwili mogą przedstawić zalety nowoczesnego produktu, jakim jest NHCa Delta. Podczas spotkań postarają się rozwiać wszystkie wątpliwości i przybliżyć fenomen stosowania tego produktu. Gorąco zapraszamy na konferencje, dni pola oraz warsztaty polowe, gdzie będzie można wysłuchać i dowiedzieć się jak najwięcej o produkcie przyszłości, którym bez wątpienia jest NHCa Delta, dostępna w ofercie PROCAM .


----------------------------------------------------------------
PROCAM
PROCAM Polska to europejski lider dystrybutorów środków do produkcji rolniczej. Od 40 Lat PROCAM Group dostarcza wysokiej jakości środki ochrony roślin, nawozy i materiał siewny rolnikom, sadownikom oraz producentom warzyw. Doradcy agrotechniczni PROCAM działający w kilkudziesięciu oddziałach w całej Polsce doradzają i pomagają uzyskać najwyższe plony, optymalizując koszty produkcji.
© 2017 PROCAM Polska Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści